Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Fjellanlegget

I alt ble det bygget tre større tunnelanlegg på Folehavna. Ett større anlegg ble sprengt tvers gjennom det høyeste partiet, denne var ca 120 meter lang og hadde tre åpninger. Tunnelen var ikke utforet men hadde støpt gulv. Tyskerne brukte tunnelen til forlegning. De øvrige, som var sprengt ned i fjellet og deretter overdekket med gråstein i 1,5 – 2 meters tykkelse, var ca 20 meter lange

En av inngangene til fjellanlegget

Gulvet er støpt mens resten er utsprengt fjell

Den andre inngangen til fjellanlegget bak den gule hytta

I dag er inngangen stengt og fylt over