Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Kommunikasjonsbunker

 

Kommunikasjonsbunkeren på fortet er sprengt ned i fjellet og støpt over. Den er ca 20 meter lang med utgang i hver ende. Selve bunkeren består av en gjenomgående gang med flere rom langs gangen på den ene siden. I flere av veggene er det slisser for antenner som kunne heves og senkes. Det er også tre skorsteiner for vedovner. Midt i gangen er det en nødutgang som går rett opp i en firkantet sjakt med ståltrinn i veggen. Når man kommer opp er det satt opp en dekningsmur slik at det er mulig å komme seg vekk.

 

Den ene ingangen til kommunikasjonbunkeren er i kløften til venstre. På toppent ses flere av rørene til de heve og senkbare antennene, samt nødutgangen rett ved antennen.


 

Overbygget over nødutgangen er revet

Det er over tre meter tykt tak på denne bunkeren som er bygget i en kløft nede i fjellet

I endeveggen er det slisser for en heve og senkeantenne, koblingsskap og vedovn til høyre

Langsgående gang med rommene til venstre

Nødutgangen er klar til å støpes igjen