Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Kommandobunker

 

Etter at HKB 5/980 var kommet til Norge rykket avdelingen inn på Folehavna og startet arbeidet med utbyggingen av batteriet. Til hjelp med de tekniske ledelsen hadde man tildelt festningspionerer. I tilegg ble også norske entreprenørfirmaer engasjert i byggearbeidene. Etter oppgave fra lensmannen i Sandar Kommune i februar 1942 hadde ca 200 mann i snart ett år arbeidet på Folehavna. Disse arbeidene må antas å være utbyggingen under både første og annet byggetrinn

Den tyske Hæren fikk ansvaret for utbyggingen av kystforsvaret. De tekniske løsningene var standardiserte, man hadde standartegninger, såkalte ”Regelbau” for de forskjellige typer stillinger, så som kommandoplasser, kanonstandplasser, ammunisjonsbunkere, dekning/forlegningsbunkere, spesielle stillinger for maskingevær brukt som luftvern (ringstand), bombekastere og stillingsområdet for nærforsvar

Kommandoplassen hadde en enkel utforming, en halvrund optisk stasjon med siktespalter over batterienes sektor, i denne oppholdt batterisjefen seg. Her var også peilekikkert plassert.

I en etasje over med inngang fra det fri, hadde man standplass for avstandsmåler. Denne var også overdekket og med siktespalter. Bak optisk stasjon var det noen rom for telefonsentral, sambandsinstallasjoner og ildlendingsinstrumenter. I kommandoplass var det også forlegning for betjeningen. Denne type kommandoplass viste seg å være temmelig uegnet på toppen av fortet, utsatt for beskytning. Det er ikke funnet slike kommandoplasser i andre tyske fort i Norge.

 


 

 

Her er kommandoplassen bygget om etter krigen med en lavere firkantet profil uten standplassen for avstandsmåleren på toppen. Ellers så er selve bunkeren under siktesplatene beholdt slik de var.

I kommandoplass fikk man i 1958 Ottway vertikal avstandsmåler som sentralt instrument. Denne ble plassert i den tidligere stillingen for avstandsmåler på toppen av kommandoplass.

Ottway vertikalmåler ble brukt sammen med avstands ur C/31 og sidebord, foruten nødvendige overføringsklokker for side og avstand. Som overvåknings og varslingsradar hadde fortet en radar, type decca 974

 

Bildet er fra 2008

Kommandoplassen er sikret og ingangen er fylt over (2008)

 

 

I 2009 foretok Skifte Eiendom en siste sikring av fortet og toppen på kommandoplassen ble pigget ned og fylt over. Grunnen var frykten for at den skulle falle sammen, noe som var svært lite sansynlig når man ser tykkelsen og bruken av armering.

Til høyre er det to avlukker for kommunikasjon med kanonene. Døren til venstre går opp en etasje og ut av bunkeren

Forleggningsrommet for soldatene på vakt

Under krigen hadde kommandoplassen en avstandsmåler med tre meter basis