Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Kanoner


Det skytset tyskerne brukte på Folehavna, var belgiske 12 cm feltkanon, Cockerill L/37 M1931 med sprilavett. Den tyske betegnelsen på kanonen var 12 cm K 370. Disse kanonene hadde enhetspatroner med granatvekt på 15,1 kilo for sprenggranaten. Det fantes to typer stridsammunisjon til kanonene: Sprenggranater L4,4 med spissbrannrør, og Lysgranatpatron L4,1.

I 1958 og utover fikk fortet tre av 10,5 cm ekstyske kanoner, først med skjold og deretter med paddeskjold fra Rauøy fort.

10,5 cm SKC/32 eller 10,5 cm SKC/32 i 8,8 cm MPLC/30 affutasje. Dette var den orginale versjonen. Skuddtakt 12 skudd i minutter over tid med trenet besetning.

10,5 cm SKC/32 L eller 10,5 cm SKC/32nL i 8,8cm MPLC/30. L -> halvautomat. Skuddtakt opp mot 25 skudd i minuttet.

10,5 cm SKC/32 L eller 10,5 cm SKC/32nL i 8,8 cm MPLC/30 D. I paddeskjold, med lademotor og elektrisk sideretting.

Rekkevidde: Skuddvidde 15400 meter, praktisk rekkevidde 10000 meter (egenspredning på avstander over dette for stor)

Ammotyper (KA i etterkrigstiden):
Sprenggranat (stridsladning) vekt 15,1kg Vo 785 m/sek.
Lysgranat vekt 14,7kg Vo 650 m/sek.

Betjening (KA i etterkrigstiden):
1 befal 11 mannskaper; kanonkommandør, sideretter, mekanismeskjøtter, to ladere, to magasinmenn, høyderetter, telefonmann/nk, siktestiller, sidekorresksjonsstiller, mekanismeskjøtter/lader.

Kanonmateriellet på fortet i 1945, var som følger:

-        4 stk 12 cm Cockerill Belgiske M1931. I god stand men siktemidler og mekanisme var lagret  i ”Lager Robnen” i Brevik

-        2 stk 8,8 cm.   Ex- rusiske luftvernkanon bygget om av tyskerne fra 85 mm til 8,8 cm SKC/41(r) (med flamme og rekyldemper på løpet)

-        2 stk 2,0 cm Flak c/38 tyske, i god stand med tre stk ekstra rør

-        1 stk 4,7 cm panservernkanon på vanlig feltlavett. Antagelig produsert av Skodaverken

-        1 stk 7,5 cm feltkanon på vanlig feltkanonlavett. Antagelig av samme type som de belgiske på Malmøya