Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Kanon 4

 

Kanonstillingen er bygget av tyske styrker til en 12 cm cokerill kanon. Dette er en belgisk feltkanon med sprilavett og hjul. Kanonstillingen hadde en pivot tapp i midten med en dreieplate på som kunne beveges rundt. Kanon med hjulene ble satt fast med strekkfisker på dreieplaten. I stillingen er det også en 180 graders tannbue. Det ble laget en tannhjul på den ene sprisvansen som grep ned i tannbuen slik at kanonen kunne følge et mål på en enklere måte enn at soldatene baksett kanonen rundt. Ved tannbuen er det lagt ned en gradebue som gjorde det lettere å stille inn kanonen etter ordre fra kommandoplassen. I 1958 ble de gamle stillingene gort om med en kant rundt og det ble satt inn en eks tysk 10,5 cm C32 kanon i tre av stillingene. Disse kanonene sto på en søyle og fikk etterhvert et paddeskjold over seg. Man kan tydelig se rester etter den første stillingen med gradeinndeling og tannbue.

Her er inngangen til mannskapsbunkeren, denne er nå fylt over og sperret.