Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Kanon 3

 

Stillingen til kanon 3 ligger midt på fortet og hadde opprinelig en 12 cm Cokerill kanon på dreieskive. Denne ble byttet ut i 1958 og erstattet med en 10,5 cm  eks tysk kanon som skulle være en enhetskanon på de fleste fortene rundt Oslofjorden. Denne kanonen sto på en søyle og kunne dreies om sin egen akse og lette følgingen av et mål som beveget seg. kanonen ble beskyttet av et paddeskjold som dekket hele kanonen.

Her er kanonstillingen med 10,5 cm kanon i paddeskjold fra 1994

Her kan man se restene etter den gamle stillingen.

Inngangen til ammunisjonstunnelen er fjernet i dag, det samme er selve tunnelen (2009)

 

Her er ammotunnelen til kanon 3 fjernet