Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Kanon 1

Kanonstillingen er bygget av tyske styrker til en 12 cm cokerill kanon. Dette er en belgisk feltkanon med sprilavett og hjul. Kanonstillingen hadde en pivot tapp i midten med en dreieplate på som kunne beveges rundt. Kanon med hjulene ble satt fast med strekkfisker på dreieplaten. I stillingen er det også en 180 graders tannbue. Det ble laget en tannhjul på den ene sprisvansen som grep ned i tannbuen slik at kanonen kunne følge et mål på en enklere måte enn at soldatene baksett kanonen rundt. Ved tannbuen er det lagt ned en gradebue som gjorde det lettere å stille inn kanonen etter ordre fra kommandoplassen. I 1958 ble de gamle stillingene gort om med en kant rundt og det ble satt inn en eks tysk 10,5 cm C32 kanon i tre av stillingene. Disse kanonene sto på en søyle og fikk etterhvert et paddeskjold over seg.

Kanon 1 ligger høyt og fritt, vest på fortet. Døren som man kan se er støpt igjen er inn til en mannskapsbunker.

I 1958 ble stillingen modernisert og en 10, 5 cm SKC 32 kanon satt inn. Rommene ut på hver side er til berdskapsammunisjon

Rester etter den gamle stillingen med gradeinndeling

Stillingen med 10, 5 cm kanon i paddeskjold

Mannskapsbunkeren med skorstein til vedovnen

Innvendig i mannskapsbunkeren

Under sikringen av fortet i 2009 ble mannskapsbunkeren revet

 

10,5 cm kanon i den nye stillingen