Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Våpen

 

Det skytset tyskerne brukte på Folehavna, var en belgisk 12 cm feltkanon, Cockerill L/37 M1931 med sprilavett. Den tyske betegnelsen på kanonen var 12 cm K 370

Kvaliteten på Hærens Kystartilleriene som sjøfrontbatterier var dårlig, særlig til å begynne med. Batteriene var satt opp med feltkanoner, ofte av eldre modell, eller av skyts som var erobret fra andre nasjoner under felttogene i 1939 - 1942

         Kanonmateriellet var som følger, etter en rapport fra 1945:

-        4 stk 12 cm Cockerill Belgiske M1931. I god stand men siktemidler og mekanisme var lagret  i ”Lager Robnen” i Brevik

-        2 stk 8,8cm. Ex- rusiske luftvernkanon bygget om av tyskerne fra 85 mm til 8,8 cm SKC/41(r) (med flamme og               rekyldemper på løpet)

-        2 stk 2,0 cm Flak c/38 tyske, i god stand med tre stk ekstra rør

-        1 stk 4,7 cm panservernkanon på vanlig feltlavett. Antagelig produsert av Skodaverken

-        1 stk 7,5 cm feltkanon på vanlig feltkanonlavett. Antagelig av samme type som de belgiske på Malmøya

         Annet materiell:

-        4 stk 5cm tyske bombekastere hvorav en var montert stasjonær stilling. Alle i god stand

-        Et antall mitraljøser Colt M1929

-        Et antall flammekastere, M1942

-        1 stk 60 cm lyskaster med ett stk 8kw aggregat i god stand

-        2 stk 150 cm lyskastere med to stk 24 kw aggregater, Lyskasterne sto i midlertidige stillinger og var i god stand

-        1 stk stereoskopisk avstandsmåler med tre meters basis

-        2 stk batterikikkerter med telleverk på kommandoplass

-        3 stk horisontale hastighetsmålere

-        1 stk radiosender

-        1 stk sentralbord

-        Sambandsutstyr forøvrig var fjernet og innlevert til Telegrafverket i Larvik

-        2300 stk håndgranater av skafttype

-        1730 stk 5 cm bomber for bombekaster

-        500 landminer samt 30 miner ute i minefelt

         Ved opptelling av artilleriammunisjon under de forskjellige inspeksjoner etter kapitulasjonen, fant man følgende   beholdninger på fortet:

-        5223 12 cm granater til 4 kanoner. 240 tonn

-        3582 enhetsskudd for 8,8 cm luftvernskanoner ( to flak kanoner)

-          635 enhetsskudd for 7,5 cm feltkanon ( en kanon)

-        1032 enhetsskudd for 4,7cm panservernkanon (en kanon)

-        12815 enhetsskudd for 2,0 cm flak ( to kanoner)

 

          Skyts og utstyr var tilfredsstillende vedlikeholdt og lagret i ammunisjonsmagasiner.