Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Fortsbilder

 

STILLING 1034

Denne stillingen er bygget etter krigen og har antagelig vært til en 12, 7 mm mitraljøse, som luftvern. Dette er trolig den siste stillingen som ble bygget på fortet før det ble lagt ned i 1993.

 

 

SPERRING

Denne sperringen går tvers over fortet og angir den grensen som ble satt mellom fortsområdet og det frigjorte området etter 1950

Fra 1. November 1945 ble ca 30 dekar nord for sperringen samt vaktmesterbolig med uthus, frigitt. Dokumentene reiser tvil hvorvidt vaktmesterboligen i det hele var beslaglagt av tyskerne.

Fra 1. Juli 1950 ble bygningene nr 2, 7, 15, og 35 på Folehavna frigitt.

Dette var de tre sommervillaene og strandhuset. Samtidig ble hele området på ca 190 dekar frigitt, men militæret leide 85,5 dekar pluss 1,567 kvm grunn for bygninger som ble liggende utenfor det leide området, til sammen ca 87 dekar. Dette leieforholdet ble fornyet med jevne mellomrom til frem til 1993

 

 

BUNKER 1035

Denne bunkeren har antagelig vært brukt til agregatbunker  eller ammunisjonsbunker. En lyskasterstilling er anlagt rett ved helt ut på tuppen av fortet mot syd. Bunkeren ble revet i 2009, i forbindelse med siste sikring av fortet.

Bunkeren er revet i 2009

 

 

AGGREGATBUNKER 1023

Bunker for strømaggregat til lyskaster

 

BUNKERE VED KANON 1

Disse to små bunkerne nedenfor kanon 1 er antagelig brukt til ammunisjon og kabelrom

 

 

LYSKASTERHUS 011

 

 

AMMUNISJON OG VÅPENBUNKER 1003

Bunkeren var lager for våpen og ammunisjon, og hadde to innganger.

Bunkeren ble forsøkt revet i 2009 ved den siste sikringen av fortet. Rivingen ble gitt opp da bunkeren var for sterk, og den ble fylt over med stein og jord

 

 

BUNKER 1049

Denne bunkeren er revet etter 1994. Det er ikke klart hva den har vært brukt til.

 

 

UTHUS 003

Huset sto i enden av spisesalen og ble revet tidlig

 

 

AMMUNISJONSBUNKER FOR KANON 2 1012

Bunkeren står rett ved inngangen til kanonstillingen på høyre side. Det har gått en løpegrav på den ene siden av bunkeren. Den ble revet i 2009 i forbindelse med den siste sikringen av fortet

 

AMMUNISJONSBUNKER 1009

Bunkeren var den største ammunisjonsbunkeren til kanon 1. Den er sprengt inn i fjellet og støpt opp. . Bunkeren er sikret i 2009 ved at døren er støpt igjen og fylt over.

 

 

AMMUNISJONSBUNKER 1010

 

 

AMMUNISJONSBUNKER 1013

Ammunisjonsbunker til kanon 1, med trapper opp til kanon. Revet og sikret i 2009

 

 

AMMUNISJONSBUNKER 1014

Dette er en stor bunker med to dører og to rom, Sikret og revet i 2009

 

 

LAGER 1021

Dette er en lagerbyggning med forsterket tak som ble revet i 1995

 

 

FESTE FOR 40 MM BOFORS LUFTVERNKANON 1028

Stilling er satt opp i 1960

 

 

FESTE FOR 40 MM BOFORS LUFTVERNKANON 1029

Stillingen er satt opp rundt 1960 da fortet fikk moderne luftverkanonen

 

LYSKASTERSTILLING 1033

Stillingen er satt opp rundt 1960, i en tidligere tysk MG-stilling

 

 

OLJE OG BRENNSELLAGER 012

 

 

PLATTING 023

Støpt platting, antagelig fundament for flyttbare garasjer som fantes på fortet.