Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Fortsbilder 2

HYTTE 018


Denne hytta er bygget før krigen og ble leiet av tyskerne. Bak hytta er det en inngang til fjellanlegget, nå er den støpt igjen og fylt over

 

 

BUNKER  1036

Denne bunkeren inneholdt to små rom, antagelig til ammunisjon eller forleggning. Rundt bunkeren er det flere stillinger som dekker piggtrådgjærdet tvers over fortet og inngangen til fjellanlegget. Her er det to ringstand og flere enkeltmannshull.

Bunkeren er sprengt ned i fjellet og støpt. Den har to utganger, en med trapp og en som går rett ut til en ringstansbunker

 

 

Hvorfor man rev denne bunkeren baserer seg på uvitenhet, da taket var neste to meter tykkt

 

 

RINGSTAND 1037

Dette er høyst sansynlig en ringstandbunker med et hull til et maskingevær som kunne beskyte fly og soldater

Hullet er støpt igjen og inngangen er fylt over.

 

 

RINGSTAND 1041

Dette er en ringsatnbunker  der en soldat kunne dukke opp av hullet i bunkeren og skyte med maskingevær på fly eller soldater

 

 

BUNKER 1047

En liten bunker med en dør, antagelig en ammobunker.

BUNKER 1043

Forleggningsbunker med en gang og to eller tre rom. Rommene hadde skorstein. Bunkeren er revet.

 

 

 

PLATTING 022

En støpt platting, antagelig til flyttbare garasjer.

 

FYRHUS 024

Her har det stått et fyrhus, med en fyrkjele som laget varmt vann til dusjanlegget ved siden av.

 

 

DUSJANLEGG FOR OFFISERER 025

Dette har vært et sanitæranlegg for offiserer med flere dusjer og toaletter. Det har antagelig vært et badstuanlegg i et av rommene med hvite fliser på veggene.

 

 

BUNKER 1002

Bunkeren er en av ammunisjonsbunkerne til kanonen 1 og 2. Antagelig har det også vært lagret våpen her inne. Den har hatt to innganger. Ved siste sikring i 2009 var det slått fast at den var usikker og måtte fjernes.

 

 

 

Bunkeren hadde to store som, med to meter tykt tak under de løse steinene som bar var til kamuflasje

 

 

AMMUNISJONSBUNKER 1006

En ca 20 meter lang bunker med 10 rom med tredører på den ene siden. rom nummer 1 har inneholdt en avfukter, satt inn etter krigen. Bunkeren hadde to innganger og en nødutgang midt i bunkeren med ståltrinn oppover.

Bunkeren med tjærepapp på taket og et "hus" for nødutgangen.

Rom for avfukter

Trinn i veggen til nødutgangen

 

 

 

FLYTTBAR GARASJE 009

 

 

FLYTTBAR GARASJE 010

 

 

KONTORBRAKKE 005

Kontorbrakka har to rom med vedfyring. Antagelig satt opp av tyskerne.

 

 

FORLEGGNINGSBRAKKE 006

 

 

FORLEGGNINGSBRAKKE 007

 

 

FORLEGGNINGSBRAKKE 008

Dette er en type mannskapsbrakker det var mange av på fortet. De hadde en forgang med dør inn til et stort rom med vedovn. Det var plass til seks til åtte soldater i hver brakke. Når kanonstillingene var ferdig flyttet soldatene ut i mannskapsbunkerne der.

 

 

STRANDHUS 027

Det er i dag to små hus ved stranda, det ene som er merket på tidligere kart har to dører og en støpt trapp.

 

 

 

HYTTE 028

 

BUNKER 1039 DEKKNINGSBUNKER