Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Detaljer på fortet

 

 


NR. 001 HUS FOR INTENDANTUR

Huset er satt opp i rød murstein med gitter for alle vinduer. Tyskerne bygget dette som lager og kontor for intendanturen i leiren. Det går rykter om at de holdt griser i huset mot slutten av krigen, dette er ikke bekreftet. Huset holdes vedlike i dag.

 

 

 

 NR. 004 KJØKKEN OG SPISESAL

Til forlegning og forpleining ble det bygget brakker, foruten et større bygg som hadde kjøkken og spisesal, kombinert med forsamlingslokaler for de mer sosiale og tjenstlige sammenkomster. Huset er nå revet. Det ble brukt av HV mannskaper til 1993.

 

 

NR. 019 DUSJANLEGG FOR SOLDATER

Restene etter et stort sanitæranlegg med dusjer for soldatene. Det er kun grunnmurene igjen etter dette store huset. Anlegget ligger like ved det store vannreservoaret. her må det ha vært en fyrkjele som varmet opp vann til dusjene. Dette huset er ikke nevnt i noen opptegnelser, og det er ikke bekreftet at det er et dusjanlegg, men mye tyder på det.

 

BASSENG FOR VANN MED PUMPEHUS

Bassenget var viktig for fortet og antagelig en av de første avleggene som ble gjort ferdig. Det var selvsag viktig med drikkevann, vann til matlaging og ikke minst til soldatenes hygiene som det ble lagt stor vekt på. En mann fra Krokemoa i Sandefjord hadden tankbil som hver dag hentet vann til bassenget på fortet. De lille røde huset var pumpehuset for distribusjon av vann til de nærligende anleggene.

 

NR. 026  GUL HYTTE

Gul hytte ved stranda (Folehavna) Det er usikkert om hytta er bygget før krigen. Den ligger like ved et nærstridsanlegg

 

 

NR. 020 RØD HYTTE

Denne hytta er bygget før krigen og tyskerne brukte den, antagelig som kvarter for offiserer. Bilde av de tyske offiserene under kan være tatt ved hytta. To av de som er på bilde hører til på fortet. Det er enkelte anlegg i nærheten. Hytta lå innenfor leirområdet frem til 1957

 

 

NR. 029 HYTTE

Denne private hytta ligger ved en kløft i fjellet som går opp til flere bunkere og skytestillinger. I kløften ligger det en del kabler nedgravet, markert med kabelmerkesteiner.

 

 

NR 021 GUL HYTTE

Hytta ligger på et av de høyeste punktet på fortet. Den er bardunert fast så den ikke skal blåse i stykker. Under krigen var det et stort kamuflasjenett over helle hytta. Ryktene vil ha det til at kommandanten bodde her, andre sier at det var høyere offiserer som holdt til her. Under angrep, var det en bunker rett i bakkant av hytta der man kunne søke tilflukt

 

Hytta kan ses bak kanonen som står i en feltmessig standplass under øvelsesskyting.

 

LATRINE 015

Det var flere latriner rundt om på fortet.

 

 

LATRINE 016

 

 

LATRINE 013

 

 

 

BUNKER 1040

Denne bunkeren er bygget etter krigen i en ekstysk stilling, antagelig en ammobunker eller dekningsrom for soldater. Det er MG-stillinger på begge sider