Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Fortet

Kart over Vesterøen fort HKB 5/980. Kartet viser de militære installasjonene som ble etablert under krigen, samt modernisert i  fra1958 og frem mot 1993 da fortet ble sikret og nedlagt. Kartet viser også de private hyttene som i hovedsak sto der før krigen. Enkelte av installasjonene er fjernet, og i flere tilfeller kan man bare se grunnmurene og restene etter kanoner, bombekastestilliger og lignende.Det grønne er byggninger eller restene etter disse, det gule er fjellanlegg eller bunkere, det røde er de fire kanonstillingene. Klikk på de enkelte elementene så får du frem informasjon og detaljer.

Vannbasseng med pumpehus Kart over fortet