Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Nærstridsfelt G

De fleste anlegg for nærstrid var anlagt for å dekke de ytterste linjene i bakkant av piggtrådsperringene langs kysten. Dette feltet her ligger midt inne på fortet i nærhetene av kommandoplassen og inneholder en fast bombekasterstilling sprengt inn i fjellet, en nærstridstilling som dekker veien, samt kysten mot sørøst og tre luftvernstillinger. Når det gjelder luftvernstillinger så hadde tyskerne to 20 mm Flak C38 og to stk 8,8 mm Flak (r).  I 1958 fikk fortet to 40 mm Bofors LV og fire 20 mm Oerlikon for luftvern. En feltmessig stilling for en av de lutvernkanonene kan også ses til venstre i bildet.

 

 

 

 

 

Klikk på de røde pilen så får du bilder og informasjon om de enkelte stillingene