Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Nærstridsfelt F

Dette nærstrid og luftvernanlegget er det høyeste på fortet (Bak den gule hytta). Dette dekker mot nord og angrep fra landsiden, samt at det dekker standen mot sydøst med maskingevær og bombekastere. Tvers over holmen i bakkant (nordover), bak hovedpiggtrådsperringen var det et enkelt gjerde som markerte et langt minefelt mot fortsgrensen.

Dette nærstridsanlegget dekker minefelte med maskingeværstillinger. Det var også løpegraver og trapper ned mot veien inn til fortet, og bommen der. Tre store oppmurte bunkerer for ammunisjon og personell ligger i tilknytning til dette anlegget. Det er også funnet tre store oppmurte plattinger som jeg ikke vet hva ble brukt til. Disse ligger høyt og uten dekning og kan ha vært grunnmur for flyttbare garasjer. I venstre kant på skissen er Folehavna og i høyre kant Steinvika. Begge buktene var minelagt sammen med det store minefeltet mellom disse buktene. Nærstridsanlegget skissert her, dekker disse tre feltene.

Stilling A dekker Folehavna men er ikke ferdig utbygd. Det kan virke som det kun var en observasjonspost som bare hadde dekning av oppstablede steiner. B og C dekket minefeltet med fester for mitraljøse og D dekket Steinvika og til dels minefeltet. Stilling E og F var sannsynligvis for bombekastere, da de var litt tilbaketrukket fra fjellkanten og ikke hadde anlegg for mitraljøser. Disse to kunne dekke piggtrådsperringen langs vannet fra Steinvika og frem mot kanon 4. Stilling I har et heve og senkbart system for en 20 mm Flak luftvernkanon. Stilling G dekker et stort område langs vannet med mitraljøser, og geværer. H er en armert forlegning bygd i en kløft med støpt tak på 1, 5 m tykkelse, en tilsvarende bunkers bak denne er revet.antagelig en ammobunker. I kløften bak denne ned mot veien og Folehavnabukta er det en liten bunker/dekninsrom. Ellers å er det flere kabelmerkesteiner i kløfta. Ellers er det bygd løpegraver med trapper slik at det er mulig å komme til nærstridsanlegget fra flere kanter av fortet. Hele dette anlegget ligger bak (nord) den gule hytta på toppen av fortet.

Klikk på de røde pilen så får du bilder og informasjon om de enkelte stillingene