Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Nærstridsfelt D

Ved kanon fire er det stillinger for mitraljøser og gevær som dekker piggtrådsperringene. Ved denne kanonen går fjellet bratt ned i sjøen og det er steder som ikke har behov for piggtråd. Et par små bunkere var strategisk plassert til ammunisjon og kommunikasjon. Flere av stillingene på fortet var slik plassert at de var bemannet hele tiden av vakter for observasjon, andre var kun bemannet ved høyere beredskap. To nyere lufvernstillinger er også etablert.

 

 

 

 

 

Klikk på de røde pilen så får du bilder og informasjon om de enkelte stillingene