Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Nærstridsfelt C

Dette nærstridsanlegget har som oppgave og dekke kysten mot sør og vest, samt inn mot eget område.

Feltet dekker to kanoner både mot kysten og innover land bortsett fra i bakkant (nord) Innenfor området er det også to stillinger for luftvernkanoner (H og D) Bofors 40 mm LV (1958) og en 20 mm Oerlikon LV (1958) samt en lyskaster som er satt opp senere (1971?) Stilling G dekker svaberget mot vest og piggtrådsperringen der, B og A dekker mot kysten og E dekker inn mot fortsområdet, samt inngangene til forlegninger og ammunisjonslager for kanon 1 og 2. Hus for lyskaster er bygd i en nærstridstilling fra 1942.