Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Nærstridsfelt B

Dette anlegget ligger helt vest på Fortet og dekker fjorden mot Kjerringvik og innover (nord vest) Løpegangene  fulgte fjellets naturlige kløfter eller de var sprengt ut for å gi beskyttelse for soldatene. Stilling B er av nyere dato, antagelig fra 1980 og er en bunker med ukjent funksjon, den er bygget i en ekstysk bunker. Til høyre og venstre for denne er det stillinger for mitraljøser, samt en platting for luftvern, antagelig en 20 mm Oerlikon luftvernskanon bygget etter krigen

 

MG stilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på de røde pilen så får du bilder og informasjon om de enkelte stillingene