Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Nærstridsfelt A

Dette anlegget inneholder fire nærstridsstillinger, en bunker,  løpegraver samt en feltmessig stilling nedsprengt med ca 80 cm høy beskyttelse av sprengstein og flatt jordgulv. Denne stillingen kan ha vært til en 20 mm luftvernkanon. Anlegget har hatt som oppgave å beskytte standen (Folehavna), minefeltet og innseilingen til Sandefjord. Ingen tunge våpen foruten maskingevær er det gjort plass til i stillingene. Klikk på pilene så får du frem detaljer

 

 

 

 

 

Klikk på de røde pilen så får du bilder og informasjon om de enkelte stillingene