Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Håndvåpen

De hadde også bombekaster som skulle brukes på eget område om fienden kom i land. Noen av bombekasterne var fastmontert i bunkere med et hull der de kunne "skyte" ut bombene. Disse var gjerne forhåndsinnstilt mot kjente felter. Det var også flere flammekastere på fortet. Disse var nedgravd og kunne lage en vegg av flammer på eget område om fienden kom dit. Slike flammekastere kunne bare brenne i 40 sekunder før de måtte fylles igjen.

Fortene hadde i tilegg til batteriet, et antall av mindre panserbrytende mobile kanoner, samt flere luftvernkanoner. Av personlig våpen var hadde soldatene gevær/pistol og håndgranater. Ved nærstridsstillingene hadde de flere mitraljøser av forskjellige typer, både tyngre skyts plassert i stillingene som luftvern eller mot soldater på land

Det ble benyttet et større antall av Colt 1939 Mitraljøse på vesterøen fort. Disse fant tyskerne på norske lager og var i mange tilfeller lisensprodusert i Norge. I de fleste MG-stillingen på fortet er det støpt ned en tapp som mitraljøsen kunne festes på.

Tyske soldater med væskeavkjølt Colt Mitraljøse

Mitraljøsen på en tripod

 

Besetningen på fortene var i de fleste tilfellene alt for få til å dekke alle postene. Derfor ble de fleste soldatene trent til å kunne utføre mange forskjellige plikter, slik som kanonmannskap, lyttevakter om natten, nærstrid og de skulle kunne bruke de forskjellige våpen som var på fortet. De hadde ikke egne soldater til nærstrid og ble derfor trent til dette også.

 

Flammekastere. Vesterøen fort hadde et antall flammekastere som var nedgravd slik at de kunne danne en vegg av flammer i ca 40 sekunder. Disse kunne utløses fra avstand. Det er ikke funnet ut hvor disse var plassert. Bildet til høyre viser en mobil flammekaster som ble båret på ryggen til soldaten.

 Illustrasjon er fra Jan Egil Fjørtfots  "Tyske kystfort i Norge" 1982

Soldatene hadde hovedsakelig et mauser gevær med bajonett som sitt personlige våpen. Noen var også satt opp med Smeiser maskinpistol, eller Luger pistol

Mot slutten av krigen ble noen av Colt mitraljøsene byttet ut med et mer effektivt tysk maskingevær som dette