Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Ammunisjonsbunkere ved kanon 4

 

AMMUNISJONSBUNKERE 1015 1017 1024  1020 1019 

Rundt kanon 4 er det fem mindre ammunisjonsbunker. Hver bunker er et rom på 2 x 2 meter. Det er trapper opp til kanonen.