Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Bombekastere


Bombekaster var et effektivt våpen mot soldater som var kommet inn på fortet. Vesterøen fort hadde fire stykker, 5 cm tysk bombekastere. En av disse var montert fast i en bunker med hull på toppen slik at den kunne brukes mot fienden. Våpenet var stilt inn på faste sektorer som var avmerket inne i bunkeren og avfyring skjedde etter ordre utenfra. En rapport av opptellingen etter krigen nevner at fortet hadde 4 stk 5 cm tyske bombekastere hvorav en var montert stasjonær stilling. Alle i god stand, samt 1730 stk 5 cm bomber for bombekaster.

Her er en av stillingene til bomkastere på fortet

Den andre stillingen på fortet til bombekaster, strategisk tilbaketrukket for å kunne dekke stranden uten selv å bli sett

En fast bombekasterstilling finnes på fortet. Den ble revet i forbindelse med sikringen av fortet i 2009