Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

Luftvernkanoner

 Vesterøen fort hadde ved kriges slutt to stk 8,8 cm. Ex- rusiske luftvernkanon bygget om av tyskerne fra 85 mm til 8,8 cm SKC/41(r) (med flamme og rekyldemper på løpet), og to stk 2,0 cm Flak C/38 tyske, i god stand med tre stk ekstra rør.

88 mm

88 mm FLAK kanon var det groveste kaliber fortet hadde til luftvern under krigen. Bildet viser en Flak 88 Tysk

Tysk betegnelse - 8,8 cm FLAK (r)

- Kaliber - 8,8cm
- Vekt av kanon: ca. 4900kg. (mindre hvis våpenet var boltet til betongfundamentet)
- Vekt av granat: 9,4kg. (spreng granat)
- Utgangshastighet: 820 m/sek.
- Rekkevidde: 14.000 meter
- Skuddhastighet: 15 skudd/min.

Dette var en russisk 85mm. kanon som ble innført i Russland tidlig på 1930 tallet. Det fantes også en 76,2mm. versjon av disse kanonene. Tyskerne tok i bruk mange av disse kanonene som ble tatt som krigsbytte etter angrepet på Russland. 7,62mm. kanonene fikk 8,8cm. rør fra tyske kanoner, mens 85mm. versjonen ble boret opp til å ta tysk 8,8cm. ammunisjon. Forskjellen på disse to kanonene er at de som er oppboret (de med russiske rør) har flammedemper og rekylbrems montert på kanonmunningen. Dette ga betydelig mindre rekyl, og denne versjone ble foretrukket av tyskerne. Det var versjonen med russiske rør m/rekylbrems som det var flest av i kystartilleriet i Norge.

Disse kanonene begynte å komme til Norge våren 1943. Samlet kom det 68 stk. av denne russiske kanonen til Norge for bruk i det tyske kystartilleriet. Kanonene var fordelt på 21 batterier. Dette var den fjerde mest utbredte kanonen i det tyske kystartilleriet.


  (Tekst: Kystfort.no)

Felmessig stilling for en luftvernkanon på Vesterøen fort

Denne kanonen 88 mm FLAK (t) hadde Vestrøen fort i 1945. (Bildet er tatt etter krigen. Foto: ukjent)

FLAK 88 (r) gravd ned i en feltmessig stilling i Sandefjord. Foto: Sandefjord Blad

 

2,0 cm Flak C/38

Flak 38 er tysk for Flugabwehrkanon. 38 i navnet, betyr at kanonen ble tatt i bruk i 1938. Under andre verdenskrig var Flak 38 standard luftvernartilleri, og med sine 20 mm kunne den brukes mot lette stridsvogner og som luftverskanon og gjøre betydelig skade mot infanteri.
For å flytte kanonen var det mulig å montere den på en henger. Den kunne brukes selv når den stod på hengeren og ble meget populær blant tyskerne. Understellet bestod av tre «føtter». Hengeren var av enkel konstruksjon og var i seg selv en litt avansert ramme.

C/38 hadde en skuddtakt på 220 RPM og en vekt på 420 kilo. Ved krigens slutt var det i ammunisjonsdepotet 12815 enhetsskudd for 2,0 cm flak ( to kanoner) En av kanonene sto på tre ben i heve og senke stilling på toppen av fortet.

Bildet er tatt etter krigen av 20 mm kanonen i heve og senkestilling på Vesterøen fort

 

Heve og senkestillingen til 2 cm c/38 Flak på Vesterøen fort

Luftvernplanen, datert 1961. Etter denne plan skulle Folehavna fort ha 2 stk 40 mm LV-kanoner, Bofors l/60 og 4 stk 20 mm LV-kanoner, Oerlikon. Kanonene var blitt montert i forbindelse med moderniseringen i 1958/59

To stk. 40 mm Bofors luftvernkanoner ble montert i 1958/59

 

Feste for 40 mm Bofors L/60 luftvenkanon på Vesterøen fort.

40 mm LV kanon på hjul

20 mm Oerlikon luftvernkanon

  

Norske soldater ved Oerlikon kanonen på Vesterøen fort. Fargebildet viser standplassen som den er i dag.