Vesterøen fort HKB 980, Batterie 5

7,5 cm feltkanon

 

Vesterøen fort hadde 1 stk 7,5 cm feltkanon på vanlig feltkanonlavett. Antagelig av samme type som de belgiske på Malmøya. I 1945 rapporterte fortet at de hadde 635 enhetsskudd for 7,5 cm feltkanon

I en norsk oversikt står en 7,5 cm Feltkanon, trolig belgisk med høyre kile med s/n 719 oppført under Folehavna . På Forsvarsmuseet i Oslo står det utstilt en 7,5 cm FK 236 (b) eller Canon de 75 Mle GP III s/n 719 om det er noen som ønsker å se en.

Fra Terry Gander and Peter Chamerlain : Small arms , artillery and special weapons
of the third reich Page 182 :
German designation 7,5 cm FK 236(b)
Orginal designation Canon de 75 mle GP III
Calibre 75 mm
Length of piece ( L/37.3) 2800 mm
Length of rifling 222.4 mm
Weight travelling 2337 kg
Weight in action 1390 kg
Weight of gun 367 kg
Traverse 3.24
Elevation - 8 + 35
Muzzle Velocity 579 m/sec
Shell weight 6.125 kg
Maximum range 11.000 m
Rpm : 6
Manufacturer :Societe anonyme John
Cockerill , Liege

Kort fortalt :
John Cockerill ( Liege ) bygde om 318 x tideligere tyske 7,7 cm FK 16 med et nytt belgiske kjernrør i 1920 - årene . Folvehavna kanonen ble ombygd i 1925 . Pr Mars 1944 fantes det 56 x 7,5 cm FK236(b) i Norge både i batteri , Zug og LAG .


Takk for info til: ludvig

Foto: http://www.wwi-models.org